الها

 

چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده چرا که دیروز ما وقت نکردیم ازش تشکر کنیم .

چی می شد دیگه هرگز شکو فا شدن گلی رو نمی دیدیم چرا که وقتی خدا بارون فرستاده بود گله کردیم .

چی می شد اگه خدا عشق و مراقبتش را از ما دریغ می کرد چرا که ما از محبت ورزیدن به دیگران دریغ کردیم.

چی می شد اگه خدا امروز به حرفهامون گوش نمی داد چون دیروز به دستوراتش خوب عمل نکردیم .

چی می شد اگه خدا خواسته هامونو بی پاسخ می گذاشت چون فراموشش کردیم .

................................

چی میشد اگه دلا آروم میشد تنها با یادش و اینهمه واهمه از اونچه که اتفاق نیفتاده نداشتیم

دلم بدجوری گرفته ، ‌تو هستی اما پیدات نمی کنم خدایا ...

 

/ 0 نظر / 13 بازدید